Vào cuối năm ngoái, trước khi thượng đài với Roy Jones Jr, Mike Tyson đã có xuất hiện với tư cách khách mời của chương trình Shark Week. Shark Week (Tuần lễ Cá mập) là chương trÌnh truyền hình hằng năm đề cập các vấn đề liên quan đến cá mập của kênh Discovery. Mike […]